فرانسویویرایش

اسمویرایش

nuit مونث (جمع nuits)

  1. nuit مؤنث
  2. شب