فرانسویویرایش

اسمویرایش

objet خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (جمع objets)

برگردان‌هاویرایش

فارسى: برآخت