انگلیسیویرایش

آوایشویرایش

  • آیپا: /əˈblɪvɪən/
  • noicon(پرونده)
    خطای لوآ در پودمان:utilities در خط 101: The language code "En-us-oblivion.ogg" is not valid..

اسمویرایش

oblivion (شمارش‌ناپذیر)

  1. فراموش شدگی
  2. فراموشی
  3. بیهوشی

واژه‌های وابستهویرایش