سلام من میخوام یک تجارت کار ماهر شوم پس لطفا برام بگین چکارهای بایت بکنم مچکرم