ایتالیاییویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از لاتین عامیانه *pira، از جمع لاتین pirum، بازتحلیل‌شده به عنوان یک واژه مفرد مؤنث.

اسمویرایش

pera مونث (جمع pere)

  1. گلابی