چکیویرایش

ريشه‌شناسىویرایش

از pьsъ#

آوایشویرایش

/pɛs/

اسمویرایش

pes مذکر

  1. جاندار
  2. سگ

واژه‌های برگرفتهویرایش


لاتینویرایش

اسمویرایش

pēs

  1. پا

زاده‌هاویرایش

  • ایتالیایی: piede