فرانسویویرایش

اسمویرایش

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. petit-enfant مذکر
  1. نوه