انگلیسیویرایش

اشکال دیگرویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از انگلیسی میانه، از فرانسوی میانه progeniteur (فرانسه مدرن progéniteur)، از لاتین progenitor، از progenitus، اسم مفعولی progignere (پیش‌تر آمدن)، خود از pro- (جلو) + gignere (پیش‌آمدن).

تلفظویرایش

  • (uk) آیپا: /pɹəʊˈdʒɛn. ɪ.tə/، /pɹəˈdʒɛn. ə.tə/
  • (us) آیپا: /pɹoʊˈdʒɛn. ɪ.tɚ/، /pɹəˈdʒɛn. ə.tɚ/

اسمویرایش

progenitor (جمع progenitors)

  1. جد، پدر بزرگ
  2. پیشرو
  3. نمونه

مترادفویرایش

عبارات همردهویرایش

هم‌خانوادهویرایش

عبارات مرتبطویرایش