انگلیسیویرایش

اسمویرایش

  1. بیدمشک
  2. بچه‌گربه
  3. (عامیانه) کُس