انگلیسی‌ویرایش

اسمویرایش

quality (شمردنی و ناشمردنی؛ جمع qualities)

  1. کيفيت