آلمانیویرایش

قیدویرایش

  1. تقریبا

منبعویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس

تلفظویرایش

(پرونده)
  • لهجه اتریشی:
(پرونده)