ایتالیاییویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از لاتین قرون وسطی *ragatius، به احتمال بیشتر در نهایت از عربی رَقَّاص(raqqāṣ).

اسمویرایش

ragazzo مذکر (جمع ragazzi)

  1. پسر