فرانسویویرایش

اسمویرایش

semaine مونث (جمع semaines)

  1. semaine
  2. هفته