انگلیسیویرایش

صفتویرایش

separate (مقایسه‌ای نیست)