انگلیسیویرایش

اسمویرایش

spiral (جمع spirals)

  1. مارپیچ، فنر

صفتویرایش

spiral (مقایسه‌ای نیست)

  1. مارپیچی، فنری

فعلویرایش

  1. به شکل مارپیچی یا فنری پیچاندن