آلمانی علیای باستانویرایش

اسمویرایش

sunu

  1. پسر

انگلیسی باستانویرایش

اسمویرایش

sunu

  1. پسر