انگلیسیویرایش

صفتویرایش

  1. حلبی

اسمویرایش

  1. قلع