ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

  1. venerdì m
  2. جمعه، آدینه