انگلیسیویرایش


لاتینویرایش

فعلویرایش

videō

  1. دیدن

زاده‌هاویرایش

  • ایتالیایی: vedere