انگلیسیویرایش

اسمویرایش

  1. wan

آوایشویرایش

[wɒn]

  1. رنگ پریده، کم خون