آلمانی ویرایش

آوایش ویرایش

فعل ویرایش

wohnen

  1. زندگی کردن
    Wohnen Sie in einem Haus oder in einer Wohnung?‎
    شما در خانه ویلایی زندگی می کنید یا در یک آپارتمان؟