آلمانی علیای باستانویرایش

اسمویرایش

zand

  1. دندان