انگلیسیویرایش

صفتویرایش

  1. مشتاق، پرشور، پر تب‌وتاب، دو آتشه
  2. متعصب، افراطی