فرانسویویرایش

اسمویرایش

île مونث (جمع îles)

  1. île مؤنث
  2. جزیره