(جَ رِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. جزیرة

اسمویرایش

  1. آبخوست ؛ قطعه زمینی که گرداگرد آن را آب فرا گرفته باشد.

جمعویرایش

  1. جزایر.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. جزیره
  2. خشکی که گرداگردش را آب گرفته باشد، آبخست، آبخوست، آبخو.

مترادف‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

isola

انگلیسی
isle