فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه لغتویرایش

  • عربی

آوایشویرایش

  • /جَزیرِه/

  اسمویرایش

جزیره

  1. (جغرافیا، علوم‌زمینی): خشکی یا قطعه زمینی که دور تا دور آن آب باشد. جمع جزایر.
  2. آبخوست ؛ قطعه زمینی که گرداگردش را آب گرفته باشد، آبخست، آبخوست، آبخو.

مترادف‌هاویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ بزرگ سخن
  • فرهنگ لغت معین