کرمانجیویرایش

عددویرایش

şeş

  1. شش

زازاکیویرایش

عددویرایش

şeş

  1. (بینگولی) شش