کرمانجی ویرایش

عدد ویرایش

şeş

  1. شش

زازاکی ویرایش

عدد ویرایش

şeş

  1. (بینگولی) شش