یونانیویرایش

اسمویرایش

έτος خنثی (étos)، جمع έτη

  1. سال