فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. مدت زمان گردش زمین به دور خورشید که برابر است با ۱۲ ماه یا ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه و ۴۶ ثانیه.
 2. سنه
 3. سن، عمر، زاد
 4. زمانه، زمان، روزگار
 5. تاریخ
 6. پیری، سن و سال بسیار
 7. مدتی مدید
 8. پیر، سالخورده
 9. سال هجری شمسی، سال ایرانی که از اول فروردین آغاز می‌شود. سال قمری، سال قمری اسلامی که از اول محرم آغاز می‌شود. سال میلادی، سال مسیحی که از اول ژانویه (11 دی)
 10. آغاز می‌شود.

برگردان‌هاویرایش

واژگان هم‌خانوادهویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. اتاق بزرگ، تالار.