یونانیویرایش

اسمویرایش

αίμα خنثی (aíma)، جمع αίματα

αίμα خنثی

  1. خون