یونانیویرایش

اسمویرایش

ημέρα مونث (iméra)، جمع ημέρες

ημέρα مونث

  1. روز