یونانیویرایش

اسمویرایش

λιοντάρι خنثی (liontári)، جمع λιοντάρια

λιοντάρι خنثی

  1. شیر