یونانیویرایش

اسمویرایش

μητέρα مونث (mitéra)، جمع μητέρες

  1. مادر