فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

 • پارسی میانه (پهلوی)

آوایشویرایش

 • /مادَر/

  اسمویرایش

مادر

 1. زنی که از او فرزند یا فرزندانی به وجود آمده باشد، یا دارای فرزند است؛ مام، والده، ام.
  مادر در زبان معیار باستان نیز به صورت ما - دٓر صرف می‌شده ولی کنایه از بوسه چیدن بوده، و چون مادرها از سوی فرزندان بوسه باران می‌شوند لذا مادٓر به مادر تغییر تفهیم یافته.
 2. در فارسی میانه ماتر، در فارسی کهن ماتا، در زبان نیای هند و اروپایی مِهتِر بوده است.

  صفتویرایش

 1. اصلی، اولیه، نخستین؛ صنایع مادر.
 2. زمین، خاک.

  استعارهویرایش

 1. مادر فولادزره کنایه از: زن پیر و چاق و مهیب و بدجنس.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین
 • فرهنگ بزرگ سخن