اسپانیاییویرایش

اسمویرایش

madre مونث

  1. مادر
  1. ----

ایتالیاییویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از شکل قدیمی‌تر matre، از لاتین māter, mātrem.

اسمویرایش

madre مونث (جمع madri)

  1. مادر