فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

آوایشویرایش

 • [مار]

اسمویرایش

مار

 1. عنوانی است که در اول اسامی قدیسان آورند؛ مانند: ماربطرس. مار یعقوب.
 2. جانوری است از راستة خزندگان با بدنی استوانه‌ای شکل و نرم که روی زمین می‌خزد و انواع مختلف دارد اعم از سمی یا غیرسمی. ؛ ~ ِ خوش خط و خال کنایه از: شخص حیله گر و نادرست.در مناطق آب خیز بسیار یافت میشود.
 3. ماد به زبان پارتی و مارک منقول در آثار مؤلفان ارمنی همان مادها هستند.

ریشه‌شناسی۲ویرایش

آوایشویرایش

 • [رّ]
 1. مرور کننده، گذرنده.

ریشه شناسی ۳ویرایش

 • سمنانی

اسمویرایش

 1. مادر

ریشه شناسی ۴ویرایش

 • کردی

اسمویرایش

 1. مار

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش