قبایل مادی

فارسی ویرایش

ریشه‌شناسی ویرایش

    • پارسی باستان

آوایش ویرایش

  • [ما/دِ]
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ سرزمین ماد دارد

  اسم خاص ویرایش

ماد

  1. نام یکی از اقوام سه‌گانه ایرانی ماد، پارس، پارت، که هرودوت ایشان را آریایی نامیده و پایتخت ایشان هنگمتنه بود. نخستین بار لوح آشوری ۸۰۲ پ. م. از کشور ماد یاد می‌نماید.
    ماد ممکن است یک کلمه خالص باشد ولی قابل تجزیه به ما - دِ هم نیز ممکن است. اگر فرض اخیر مادِ صحیح باشد پس مادها به داشتن صفت ما شهره بودند البته ما به زبان معیار باستان به معنی بوسه است و به شکل ماش، ماچ نیز مسموع می‌شود. به غیر از همدان شهرها و استان‌های کرماشان، مازندران، ماکو، ماهاباد نیز با صفت ما ساخته شده‌اند.

واژه‌های مشتق شده ویرایش


برگردان‌ها ویرایش

منابع ویرایش