زبان معیار

فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • فارسی

آوایشویرایش

  • [زبان/معیار]

  اسم مرکبویرایش

زبان معیار

  1. (زبان‌شناسی): گونه‌ای از یک زبان که افراد یک کشور خاص آن را به عنوان مهم‌ترین و مؤثرترین وسیلهٔ ارتباطی، اجتماعی، علمی، و ادبی درمیان خود به‌کار می‌بَرَند و مرجع درست و غلط بودن زبان مردم است.

––––

منابعویرایش