یونانیویرایش

اسمویرایش

πουλί خنثی (pouli)، جمع πουλιά

πουλί خنثی

  1. پرنده