فارسیویرایش

(پَ رَ دِ)

صفت فاعلیویرایش

  1. هر جانوری که می‌پرد، مرغ، طیر.

جمعویرایش

  1. پرندگان.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
 
یک پرنده کوچک

اسمویرایش

پرنده (جانور)

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

uccello

انگلیسی
wildlife