فارسی ویرایش

(پَ رَ دِ)

صفت فاعلی ویرایش

  1. هر جانوری که می‌پرد، مرغ، طیر.

جمع ویرایش

  1. پرندگان.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین
 
یک پرنده کوچک

اسم ویرایش

پرنده (جانور)

برگردان‌ها ویرایش

ایتالیایی

اسم ویرایش

uccello

انگلیسی
wildlife