ایتالیاییویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از لاتین دیرهنگام aucellus، شکل کوتاه‌شده لاتین عامیانه *avicellus، مصغر لاتین avis.

اسمویرایش

uccello مذکر (جمع uccelli)

  1. پرنده