عربیویرایش

(اِ

فارسیویرایش

  1. آینده، آن که پس از این آید.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

آتيه,آينده

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
prognostic