(دِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

صفتویرایش

  1. اصیل، نجیب.
  2. ر ه ا.
  3. فروتن.
  4. فارغ.
  5. سَبُک.
  6. وارسته.
  7. ایرانی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
tolerantly