(تِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. ساختمان، عمارت.
  2. ساختمان مجزا و مستقل.

منابعویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

appartamento

انگلیسی
tenement