(اِ حَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. حلال کردن، روا دانستن.
  2. جایز.
  3. به تکلیف اعتقادی نداشتن و انجام محّرمات را جایز دانستن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش