(اِ تِ)

فارسی ویرایش

ریشه‌شناسی ویرایش

مصدر متعدی ویرایش

  1. غریب شمردن، عجیب دانستن چیزی را، به شگفت آمدن از ام

ریشه ویرایش

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین