(اِ تِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. غریب شمردن، عجیب دانستن چیزی را، به شگفت آمدن از ام

ریشهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین