(اَ لَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اصالة (اِم

صفتویرایش

  1. نژاده بودن، اصیل بودن.
  2. نجابت داشتن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
originality