(اِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. یکی کردن، جدا کردن.

مصدر لازمویرایش

  1. تنها به کاری روی آوردن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(اَ)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. جِ فرد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

-1 ( مصدر )

يکي کردن تنها کردن جدا کردن .2 - يکي يکي کردن .3 - ( مصدر )

  1. تنها بکاري روي آوردن .
  2. --------------------------------------------------------------------------------

(اسم )

جمع فرد .1 - تک تکها واحدها.2 - اشخاص کسان .3 - بيتهاي شعر .4 - فردهاي دفتر .

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
roll call