(اِ لِ تُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. از ذرات بنیادی ماده و حاوی کمترین بار الکتریکی منفی و جزء سازندة همة اتم ه

استعارهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
electron