(اَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. جِ نور؛ روشنایی‌ها.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. جِ نَور؛ شکوفه‌ها.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین