فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه شناسیویرایش

 • نیاهندوایرانی

آوایشویرایش

 • [اِوت]

  اسمویرایش

اوت

 1. از اصطلاحات باستانی و داخل شده در زبان‌های آذری، فارسی، عربی، و لاتین.
  اوت ممکن است دارای مفاهیمی چون برنده شدن، بلعیدن، علف، و گاهشماری باشد.
 2. اُوِّتْ یا اُوْت :در گویش گنابادی یعنی آبت ، آب.

آذریویرایش

  اسمویرایش

 1. بردن در شرط یا قمار.
 2. به معنی بلعیدن غذا توسط انسان یا جانور مانند مار.
 3. اُت:به معنی علف، علف هرز.

انگلیسیویرایش

  اسمویرایش

 1. (ورزش): بخش خارج از محدوده تعیین شده زمین بازی یا محوطه بازی.
 2. (عامیانه): پرت، خارج از حد افتاده.

فرانسهویرایش

  اسمویرایش

 1. (گاه‌شماری): ماه هشتم از سال میلادی، پس از ژوئیه و پیش از سپتامبر،
 2. هشتمین ماه سال فرنگی.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش